thủ tục cho tặng

Thủ tục tặng cho tài sản

Tôi muốn làm hồ sơ nhận quyền sử dụng tài sản (nhà ở 24m2) do ba mẹ tôi tặng, thủ tục và chi phí như thế nào? Luật sư Phan Quang Chung, Công ty Luật Danh Chính trả lời bạn như sau: 1.  Cơ sở pháp lý -  Bộ luật Dân sự 2015 -  Luật nhà ở 2014 -  Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi bổ sung...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh