HCM

Tp.HCM chấp thuận chuyển đổi officetel sang các chức năng khác

UBND Tp.HCM cho biết, tại các dự án trên địa bàn, TP đã đồng ý cho Sở QH&KT xử lý những trường hợp chuyển đổi chức năng officetel sang các chức năng khác (không có chức năng ở). Tính từ khi Công văn số 1466 ban hành ngày 10/4/2018 có hiệu lực, Tp.HCM đã dừng cấp phép loại dự án officetel (văn phòng kết hợp lưu...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh