Hào Lê

tại Hayhomes

  Phân loại BĐS

  • 37% Nhà phố
  • 34% Đất
  • 11% Kho xưởng
  • 18% Other

  Tình trạng

  • 86% Bán
  • 14% Cho thuê

  Khu vực

  • 71% Hồ Chí Minh
  • 11% Đồng Nai
  • 6% Bình Định
  • 11% Other

  Giới thiệu Hào Lê

  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Sắp xếp theo:

  So sánh các bảng liệt kê

  So sánh