Hào Lê

PKD tại Hayhomes

 • Lãnh vực: PKD

Phân loại BĐS

 • 38% Nhà phố
 • 30% Đất
 • 11% Kho xưởng
 • 22% Other

Tình trạng

 • 86% Bán
 • 14% Cho thuê

Khu vực

 • 77% Hồ Chí Minh
 • 9% Đồng Nai
 • 6% Bình Định
 • 9% Other

Giới thiệu Hào Lê

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sắp xếp theo:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh