Hayhomes

68 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

  Property Types

  • 56% Nhà phố
  • 33% Căn hộ
  • 11% Đất

  Property Status

  • 63% Dự án
  • 38% Bán

  Property Cities

  • 86% Hồ Chí Minh
  • 14% Đồng Nai

  Giới thiệu Hayhomes

  So sánh các bảng liệt kê

  So sánh