mua bán công chứng

Bạn đã biết những loại hợp đồng giao dịch bất động sản bắt buộc phải công chứng?

Đối với người tham gia giao dịch mua bán nhà đất thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà ở là một phần tất yếu để đảm bảo về mặt pháp lý. Thực tế đã có khá nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp kiện tụng trong giao dịch mua bán nhà ở khi không thực hiện công chứng. Mặt khác, với...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh