Khu đông

Vai trò của Quận 9 trong chiến lược phát triển đô thị của thành phố

Đáp ứng vai trò về chỗ ở. Hiện nay, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai Đề án TP.HCM trở thành đô thị thông minh; điều này đồng nghĩa với việc phải quan tâm đến mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn vì đó là các chỉ số cơ bản để phát triển. Và một trong những nhu cầu cấp...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh