Shophouse khối đế chung cư 8X – Trường Chinh

  • 5.800.000.000 VND
Chung cư 8X Plus Trường Chinh, Trường Chinh, Vinh Phuoc Pagoda, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
Hào Lê
  • Hào Lê