Nhà mặt tiền Nguyễn Thái Bình – Tân Bình

  • 3.500.000.000 VND
Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh

So sánh tài sản

So sánh
Hào Lê
  • Hào Lê