Admin Hayhomes

Admin tại Hayhomes

 • Giấy phép đại lý: 0317387275
 • Số thuế: 0317387275

Property Types

 • 33% Nhà phố
 • 20% Shophouse
 • 17% Căn hộ
 • 30% Other

Property Status

 • 77% Bán
 • 23% Dự án

Property Cities

 • 89% Hồ Chí Minh
 • 4% Đồng Nai
 • 3% Bình Dương
 • 4% Other

Giới thiệu Admin Hayhomes

Admin HayHomes

Sắp xếp theo:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh