So sánh tin

Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Để tiến hành xây dựng nhà ở, bạn cần phải có giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Vậy, quy trình xin phép xây dựng này như thế nào?

Infographic: Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Tổng hợp Cafeland

Bài viết liên quan

Luật xây dựng năm 2014 số 50/2014/QH13

QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Tiếp tục đọc

Luật kinh doanh BĐS số 66 năm 2014

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –...

Tiếp tục đọc

Thủ tục tặng cho tài sản

Tôi muốn làm hồ sơ nhận quyền sử dụng tài sản (nhà ở 24m2) do ba mẹ tôi...

Tiếp tục đọc

Tham gia thảo luận