Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Để tiến hành xây dựng nhà ở, bạn cần phải có giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Vậy, quy trình xin phép xây dựng này như thế nào?

Infographic: Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Tổng hợp Cafeland

Tham gia thảo luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh