Vay ưu đãi

HSBC cho vay ưu đãi lãi suất 6,49% mua, xây sửa nhà

1. Tiện ích: * Vay mua nhà: - Lãi suất từ 6,49%/năm - Thủ tục Vay đơn giản và nhanh gọn cùng lãi suất cạnh tranh - Khoản vay lên đến 70% giá trị căn nhà thế chấp - Thời hạn vay dài lên đến 25 năm * Vay thế chấp nhà: - Phục vụ nhiều mục đích: xây sửa nhà… - Lãi suất từ 6,99%/năm - Thủ tục...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh