Tỷ phú Việt Nam

Tỷ phú Việt Nam đứng đâu so với tỷ phú các nước Đông Nam Á

SEAN là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, theo sau Trung Quốc và Nhật Bản trong khu vực Châu Á. Nền kinh tế tăng trưởng, cùng với đó, thu nhập của từng cá nhân cũng tăng theo. Hiện tại trong khu vực có 203 tỷ phú theo Forbes. Những người có tên trong danh sách giàu nhất Đông Nam Á có xuất thân khác nhau và lập nghiệp...

Compare listings

So sánh