Tỷ Phú Đông Nam Á

Tỷ phú Việt Nam đứng đâu so với tỷ phú các nước Đông Nam Á

SEAN là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, theo sau Trung Quốc và Nhật Bản trong khu vực Châu Á. Nền kinh tế tăng trưởng, cùng với đó, thu nhập của từng cá nhân cũng tăng theo. Hiện tại trong khu vực có 203 tỷ phú theo Forbes. Những người có tên trong danh sách giàu nhất Đông Nam Á có xuất thân khác nhau và lập nghiệp...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh