thủ tục nhà đất

Thắc mắc về nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đã xây dựng

Năm 2007 tôi có mua một căn nhà qua giấy tờ viết tay do căn nhà chưa có sổ đỏ. Căn nhà này đã được mua bán bằng giấy tay qua nhiều người, lần bán đầu tiên là vào năm 1992. Tôi sử dụng căn nhà này từ khi mua, đến nay không xảy ra tranh chấp, kiện tụng gì. Tuy nhiên, khi làm sổ đỏ thì quận không giải quyết vì cho...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh