Land mark 81

The Landmark 81 chính thức trở thành tòa nhà cao nhất Đông Nam Á

Khoảnh khắc ngành xây dựng Việt Nam đi vào lịch sử Thi công tháp thép đỉnh mái (Spire) là một trong những hạng mục quan trọng và phức tạp bậc nhất tại dự án The Landmark 81. Từ ngày 26/3 đến 09/4/2018, Coteccons đã tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực và công nghệ cho giai đoạn thi công quyết định này. Và sau đúng 15...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh